Skip to main content
Smart WaterUse

Door de hoge bevolkingsdichtheid, de sterke industrialisatie en de klimaatsverandering kampt België steeds meer met waterstress (onze water stress indicator bedraagt 56%, landen beginnen stress te vertonen vanaf een indicator hoger dan 25%). Het hoeft geen betoog dat water een onmisbare grondstof is voor bedrijven in de procesindustrie. Ondanks een gunstige evolutie in het waterverbruik en de waterefficiëntie van het bedrijfsleven blijft hun waterstress zorgwekkend hoog. Voornamelijk de…

ReFOIL

The general objective of the project is to develop methods for the effective and efficient mechanical recycling of multi-layer plastics packaging waste (shells, and foils). Films for packaging of products are composed of multiple layers of different polymer materials, each contributing its own functionality to packaging. This is f.e. the case for trays for cheese and meat products or bags for frozen goods. The various layers are physically connected to each other. This has an effect on the …